Zabytki i przyroda

  • Gotycki kościół drewniany z 1511 roku
  • Stare lipy – pomnik przyrody,
  • Jaskinia Racławicka (Grzmiączk) 
  • Dolina Racławki.
  • Zagroda